نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پایین آمدن فیلم اسرائیل از پرده سینماهای جهان

اسرائیل پس از این مزیت‌هایش را یک به یک از دست خواهد داد. البته پول بی‌نهایتی هزینه خواهد شد تا از پرده سینما پایین نیاید؛ اما این تنها می‌تواند شیب سقوط را اندکی تغییر دهد و زمان بخرد. به ویژه اینکه امروز انحصار رسانه در دست دوستان اسرائیل نیست و این یکی از دلایل افول قطعی تیم اسرائیل در عالم است.

پایین آمدن فیلم اسرائیل از پرده سینماهای جهان

ادامهٔ «پایین آمدن فیلم اسرائیل از پرده سینماهای جهان»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

به قله‌ها فکر کنیم!

امروز ما دولتی داریم که بزرگ‌ترین دغدغه‌اش رسیدگی به امور مردم و حل مشکلات جامعه است. دولت رئیسی در مسیر کاهش فاصله دولت به ملت توفیقات خوبی به دست آورده است. مجلس انقلابی در این مسیر یار دولت بوده است.

به قله‌ها فکر کنیم!

ادامهٔ «به قله‌ها فکر کنیم!»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ایران قوی و صنعت هسته‌ای

آقای روحانی که در چالش بیست ساله هسته‌ای جزء نفر اول و یا دوم گفت‌وگوها بوده و نیز آقای ظریف باید در صف اول درک این حقیقت تاریخی باشند. نه اینکه با وارونه گویی و تحریف تاریخ و نادیده گرفتن حافظه تاریخی ملت،‌ بدعهدی و فریب دشمن را پنهان کنند و به مردم آدرس غلط بدهند.

ایران قوی و صنعت هسته‌ای

ادامهٔ «ایران قوی و صنعت هسته‌ای»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مسئولیت جبهه انقلاب در 1402

با تحلیل درست جنگ ترکیبی جهانی با محوریت آمریکا علیه ایران در سال 1401 و به ویژه در اغتشاشات پاییزی،‌ می‌توان به اهمیت سال 1402 و تحولات و رویدادهای این سال پی برد.

مسئولیت جبهه انقلاب در 1402

ادامهٔ «مسئولیت جبهه انقلاب در 1402»