نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مسئولیت جبهه انقلاب در 1402

با تحلیل درست جنگ ترکیبی جهانی با محوریت آمریکا علیه ایران در سال 1401 و به ویژه در اغتشاشات پاییزی،‌ می‌توان به اهمیت سال 1402 و تحولات و رویدادهای این سال پی برد.

مسئولیت جبهه انقلاب در 1402

ادامهٔ «مسئولیت جبهه انقلاب در 1402»