نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌…!!!

حضرت آقا در اردیبهشت ماه امسال در دیدار کارگران با ایشان به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با «‌اژدهای هفت سر فساد» اشاره کرده و فرمودند: «‌اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسؤولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند‌».

پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌...!!!

ادامهٔ «پاسخ فقط چند علامت تعجب است‌…!!!»