نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کریدور حمل‌ونقل «ازبکستان – ترکمنستان – ایران – ترکیه» گسترش می‌یابد

در دوازدهمین نشست وزرای حمل‌ونقل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در «استانبول» پروتکل شکل‌گیری کریدور حمل‌ونقل «ازبکستان – ترکمنستان – ایران – ترکیه» امضا شد.

کریدور حمل‌ونقل «ازبکستان - ترکمنستان - ایران – ترکیه» گسترش می‌یابد

ادامهٔ «کریدور حمل‌ونقل «ازبکستان – ترکمنستان – ایران – ترکیه» گسترش می‌یابد»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

امضای 3 سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات

شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات متحده عربی در چارچوب همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری «دوشنبه-2023» سه سند همکاری امضا کردند.

امضای 3 سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات

ادامهٔ «امضای 3 سند همکاری بین شرکت‌های انرژی تاجیکستان و امارات»