نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

تروریست خواندن سپاه تأییدی مجدد بر «غلام حلقه به گوش بودن» اروپا، سرمایه‌گذاری محور رایزنی مقامات قرقیزستان و آمریکا و انرژی محور رایزنی مقامات ترکمنستان و روسیه؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است.

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

ادامهٔ «آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته»