نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

میز دانشجو| کارنامه سلامت دانشجویان چیست و چه کاربردی دارد؟

طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان توسط دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان اجرایی شده و همزمان در شروع سال تحصیلی یا شروع ترم تحصیلی جدید باید نسبت به تکمیل فرم سلامت اقدام شود.

میز دانشجو| کارنامه سلامت دانشجویان چیست و چه کاربردی دارد؟

ادامهٔ «میز دانشجو| کارنامه سلامت دانشجویان چیست و چه کاربردی دارد؟»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

میز دانشجو| سوالات متداول با موضوع ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

دانشجویان ایرانی شاغل تحصیل در خارج از کشور می‌توانند ارز تحصیلی دریافت کنند، میز دانشجو در این قسمت به سوالات متداول با موضوع ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج می‌پردازد.

میز دانشجو|  سوالات متداول با موضوع ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج

ادامهٔ «میز دانشجو| سوالات متداول با موضوع ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج»