نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

از هشدار علی‌اف به ارمنستان تا تلاش پاشینیان برای تعمیق روابط با همسایگان

نخست وزیر ارمنستان در آغاز سال 2024 از تعمیق روابط با همسایگان خبر داد، اما رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در پیامی به ایروان هشدار داد.

از هشدار علی‌اف به ارمنستان تا تلاش پاشینیان برای تعمیق روابط با همسایگان

ادامهٔ «از هشدار علی‌اف به ارمنستان تا تلاش پاشینیان برای تعمیق روابط با همسایگان»