نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نشست صمیمی سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس با خبرنگاران استان خراسان رضوی

محمد رحمانی سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس، چهارشنبه 22 آذر 1402 ضمن سفر به مشهد در نشست صمیمی با خبرنگاران این شهر شرکت کرده و از خبرنگاران استان خراسان رضوی تجلیل به عمل آورد.

نشست صمیمی سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس با خبرنگاران استان خراسان رضوی

دیدگاهتان را بنویسید