نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

نجات قطره‌ها

پویش نجات قطره‌ها در آسایشگاه خیریه کهریزک با حضور کودکان معلول برگزار شد و این کودکان برای فرهنگ‌سازی صرفه‌جویی در مصرف آب روی دیوار نقاشی کشیدند.

نجات قطره‌ها

دیدگاهتان را بنویسید