نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

قوه قضائیه هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم حبیب اسیود پس از مراحل متکثر قانونی بنا به مستندات صادر و به مرحله اجرا درآمد و قوه قضائیه هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد.

قوه قضائیه هیچ تعارفی با جنایتکاران متعدی به حقوق ملت ندارد

به گزارش خبرنگار قضائی بررسی ناشران مختلف، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در بیست‌وچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: حکم حبیب اسیود پس از مراحل متکثر قانونی بنا به مستندات صادر و به مرحله اجرا درآمد. اجرای این حکم مستند دیگری است که نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری از عقوبت جنایت خود در امان نخواهد بود.  

دیدگاهتان را بنویسید