نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

راهپیمایی کالسکه ای مادران و کودکان در روزسیزده آبان

راهپیمایی کالسکه ای با حضور مادران و کودکان در سیزدهم آبان ماه 1402، با شعار قیام آینده سازان دنیا بدون اسرائیل در میدان فلسطین برگزارشد.

راهپیمایی کالسکه ای مادران و کودکان در روزسیزده آبان

دیدگاهتان را بنویسید