نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خلیفه کل و شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان اهانت به مرجعیت را محکوم کرد

خلیفه کل و شورای خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان اهانت به مرجعیت را محکوم کرد.

خلیفه کل و شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان اهانت به مرجعیت را محکوم کرد

به گزارش بررسی ناشران مختلف از تبریز، اسقف اعظم گریگور چیفتچیان خلیفه کل ارامنه آذربایجان و شورای خلیفه‌گیری کل ارامنه آذربایجان در پی اقدام توهین آمیز نشریه فرانسوی به مرجعیت جهان اسلام؛ بیانیه ای صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: خلیفه گری آذربایجان اهانت انجام یافته به مرجعیت در نشریه فرانسوی را به شدت محکوم می نماید. این حرکت و اقدام ناشایست و غیرحرفه ای نشریه فوق نه تنها سبب جریحه دار شدن قلب ملت ایران گردیده، بلکه موجبات دل رنجی کلیه پیروان راستین ادیان الهی را فراهم آورده است. در شرایطی که جهان امروز ما نیازمند همزیستی متقابل و صلح می باشد، این حرکات سبب کاشته شدن بذر نفاق در جوامع بشری و ملتها و فاصله افتادن بین آن ها خواهد شد. امید است صاحبان جراید در جهان در راستای همبستگی بین ادیان و ملتها قلم زده و از تکرار این خطاها پرهیز کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید