نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برداشت سالانه بیش از ۱۳ هزار تن انگور از باغات استان ایلام

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سطح زیرکشت باغات انگور استان ایلام در حدود ۱۴۹۳ هکتار بوده و به میزان ۱۳۱۸۰ تن محصول تولید می‌کند.

برداشت سالانه بیش از ۱۳ هزار تن انگور از باغات استان ایلام

به گزارش بررسی ناشران مختلف از ایلام، آذرنوش عموزاده رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام یکشنبه در جشنواره انگور که در شهرستان ایوان برگزار شد گفت: استان ایلام در سال های اخیر سرمایه گذاری های موثری در حوزه توسعه سایت های باغبانی انجام داده است.  وی افزود: همچنین در این راستا توسعه سایت های باغات انگور در شهرستان ایوان در دستور کار قرارگرفته است. رییس جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: سطح زیرکشت باغات انگور استان ایلام در حدود ۱۴۹۳ هکتار به میزان تولید ۱۳۱۸۰ تن است که شهرستان ایوان با دارا بودن حدود ۵۹۶ هکتار باغات انگور وتولید سالیانه ۷۵۹۷ تن انواع ارقام انگور، شش رقم انگور، به عنوان قطب تولید انگور استان شناخته می شود. به گزارش بررسی ناشران مختلف از ایلام، صبح امروز برای اولین بار به شکرانه تولید انگور در شهرستان ایوان جشنواره انگور برگزار شد. پایان پیام

دیدگاهتان را بنویسید