نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اجرای طرح بهارستان در استان سمنان به انجام رسید

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان از تداوم اجرای طرح بهارستان برای ۵۹ روستای استان سمنان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

اجرای طرح بهارستان در استان سمنان به انجام رسید

به گزارش بررسی ناشران مختلف استان سمنان ،سید محمد حسینی نژاد بیان کرد: اجرای این طرح با اهدافی شامل تعویض پایه های فرسوده، اصلاح شبکه روشنایی معابر، تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ، توسعه شبکه جهت تامین برق متقاضیان در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است. وی تصریح کرد: از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط واحدهای اجرایی این شرکت در سطح استان سمنان، اصلاح و تبدیل ۱۹۰ هزار متر شبکه فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار، تعویض و جابه جایی یک هزار و ۲۱۴ اصله پایه برق، اصلاح و نصب ۳۲ ایستگاه هوایی توزیع برق، دایر نمودن و بهینه سازی ۱۵ هزار متر شبکه فشارمتوسط و احداث ۱۸ هزار و پانصد متر شبکه فشارمتوسط جهت تحویل و تامین برق روستای فرومد بوده است. حسینی نژاد با عنوان اینکه طرح بهارستان به صورت جامع از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران برنامه ریزی و توسط شرکت های توزیع برق استانی به انجام رسیده است گفت: اجرای این طرح طی برنامه پنج ساله به منظور بهبود شاخص های کیفی خدمات توزیع برق و افزایش رضایت مندی مردم ساکن روستاها طرح ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری صورت پذیرفته برای بهسازی شبکه روستایی استان در سال گذشته ۷۱۵ میلیارد ریال است و از سال ۱۴۰۰ تا کنون تعداد ۲۴۶ روستا در غالب این طرح مورد اصلاح و بهسازی قرار گرفته است.

۴۶

دیدگاهتان را بنویسید